Evalueringsspillet

De studerende er nu vendt tilbage efter deres 3 ugers Erhverstræning, så nu skal der evalueres. Vi har valgt at benytte os af et evalueringsspil udviklet af Fonden For Entreprenørskab. Spillet består af: spilleregler journalistkort laeringskort laeremaalskiven Se billeder fra seancen herunder:

Erhvervstræning på Den Kombinerede Ungdomsuddannelse

I ugerne 14, 15 og 16 (4.marts – 21. marts) skal de studerende på KUU  i Erhvervstræning. Her skal de indgå i en konkret arbejdssituation, og tage ved lære af hvordan man agerer på en arbejdsplads, samt tilegne sig de konkrete kompetencer, som netop deres arbejdsplads kræver.   I løbet af de tre uger vil hver enkelt … More Erhvervstræning på Den Kombinerede Ungdomsuddannelse

Kursus i Markedsanalyse

På KUU skal vi i forbindelse med vores turismeprojekt lave en analyse af vores egen fremtidige guidevirksomhed og den konkurrencesituation, der allerede er på markedet. Dette gøres ved hjælp af SWOT-analyse.     Strengths – Styrker i virksomheden Styrker er det, I er gode til i virksomheden. Det er de ting, der giver virksomheden gennemslagskraft. Det … More Kursus i Markedsanalyse